Krypgrunder

Utifrån kan ett hus se ut att vara fräscht och i fullgott skick. Vad som inte går att se utifrån, är hur det ser ut i husets krypgrund. Där, mellan bjälklagret och marken, blir klimatet ofta gynnsamt för mögelpåväxt.

Resultatet kan bli dålig lukt i huset och “sjuka hus”-symptom. Ibland kan det till och med bildas röta i golvkonstruktionen, vilket leder till att konstruktionen försvagas och kan gå sönder.

För att inte råka ut för kostsamma reparationer eller för att se till att problemen inte upprepas om krypgrunden blivit sanerad, är det bra med förebyggande åtgärder. En sådan åtgärd som eliminerar risken för mögel- och svampangrepp är att installera en luftavfuktare i grunden.

Mögelproblem är inget som endast drabbar fuskbyggen och gamla hus, utan alla hus med uteluftsventilerad krypgrund är i riskzonen.