Hur går avfuktning till?

Grundprincipen är att luften som ska avfuktas (processluften) får passera genom ett “filter” av kiselgel, som tar upp fukten från luften. Den fukt som “filtret” tar upp, förs bort av en varm luftström (regenereringsluften).

Den ljusgröna pilen är luften som ska torkas. När den passerar rotorn, som filtret vanligtvis kallas, tar rotorn upp det mesta av fukten som luften innehåller. När luften kommer ut är den torr (gul pil). Rotorn i sin tur torkas av en varm luftström som forslar bort fukten. Rotorn roterar och passerar genom den varma luftströmmen varje varv och torkas på så sätt kontinuerligt.

Låg energiförbrukning

Eftersom en avfuktare använder sig av en del varm luft är det viktigt att välja en energisnål luftavfuktare för att hålla elräkningen nere. Det finns utvecklade system för återvinning av värmen i den varma luften. På så sätt sparas cirka en tredjedel av energin.

 

Installations exempel (fristående enheter)

 

System 1

Sorptionsavfuktare installerad i det avfuktade rummet. Processluften recirkuleras i ett slutet system, där uteluft kan införas vid procesinloppet för att ge ett positivt tryck i rummet. Om reaktionsluftinloppskanalen utelämnas kan ett negativt trycks skapas i rummet.

 

System 2

Sorptionsavfuktare med intern värmeåtervinning som är installerad i det avfuktade rummet. Processluften recirkuleras i ett slutet system, där uteluft kan införas vid procesinloppet för att ge ett positivt tryck i rummet. Om reaktionsluftinloppskanalen utelämnas kan ett negativt trycks skapas i rummet.

 

System 3

Sorptionsavfuktare installerad utanför det avfuktade rummet. Processluften recirkuleras i ett slutet system, där uteluft kan införas vid procesinloppet för att ge ett positivt tryck i rummet.

 

System 4

Sorptionsavfuktare med intern värmeåtervinning som är installerad i det avfuktade rummet. Processluften recirkuleras i ett slutet system, där uteluft kan införas vid procesinloppet för att ge ett positivt tryck i rummet.

 

System 5

Sorptionsavfuktare med intern värmeåtervinning som är installerad i det avfuktade rummet. Processluftens inloppet är justerat för att ge ett positivt tryck i det avfuktade rummet. Om reaktionsluftinloppskanalen utelämnas kan ett negativt trycks skapas i rummet.

 

System 6

Sorptionsavfuktare med intern värmeåtervinning som är installerad utanför det avfuktade rummet. Spjällen är justerade för att antingen ge ett positivt eller negativt tryck i det avfuktade rummet.

 

System 7

Sorptionsavfuktare med intern värmeåtervinning som används för att blåsa in i eller igenom ett föremål. Det kan vara i antingen totalförlust eller i ett öppet system.

 

System 8

Sorptionsavfuktare med intern värmeåtervinning som används för att blåsa in i eller igenom ett föremål. Det kan vara i antingen totalförlust eller i ett öppet system.

 

Viktigt – Alla våtlufts utlopp på en installerad sorptionsavfuktare bör se ut likt bilden