Varför uppstår fuktskador?

Mögel och svamp behöver fukt. När luftfuktigheten ligger över ca 75% kan tillväxt ske. Utomhus går luftfuktigheten ofta över 70% och inne i en krypgrund är fuktigheten högre än så en stor del av året. Det innebär att mögel kan växa och bli ett stort problem med tiden.