Hur går det att skydda sitt hus?

En mycket bra åtgärd är att ändra klimatet i krypgrunden från ett fuktigt till ett torrt klimat. Då kommer inte svamp och mögel att trivas längre.

Det enklaste och billigaste sättet är att installera en luftavfuktare som helt enkelt torkar den fuktiga luften på plats i grunden. Många försöker att minska fuktigheten genom att öka ventilationen i krypgrunden i tron om att den fuktiga luften då ersätts med frisk luft.

Som vi förklarar i avsnittet “Varför uppstår fuktskador?” är det faktiskt till stor del med uteluften som fukten kommer in i grunden vilket gör att ökad ventilation snarare ökar fuktigheten och problemen. Resultatet blir alltså att mögeltillväxten kan påskyndas med ventilation. Installationen av en avfuktare är förhållandevis enkel, men kräver en hel del kunskap och erfarenhet, varför vi absolut rekommenderar att fackman anlitas.

Varje krypgrund är unik vilket innebär att installationen kommer att utformas lite olika från fall till fall. Teckningen nedan visar hur en installation kan se ut.