Förebyggande åtgärder mot vindsmögel

  • Håll utrymmet torrt! Ju torrare klimat, ju mindre risk för mögel eller hussvamp.
  • Installera helst inte en utsugsfläkt eftersom den kan skapa ett undertryck och suga upp fuktig inomhusluft från boningsdelen till vindsutrymmet.
  • Om en avfuktare installeras är det viktigt att täta vinden ordentligt så att inte utomhusluft läcker in.
  • Avfuktaren bör vara utrustad med en hygrostat. Hygrostaten startar avfuktaren när luftfuktigheten blir för hög, samt stänger av den när fuktigheten sjunkit till önskad nivå, vilket sparar på energiåtgången.

Det rekommenderas att en fackman/entrepenör kontaktas för besiktning av vinden!