Applikationer

Fukt på fel ställe kan orsaka allt från mögelproblem till skador på produkter och byggnader eller minska effektiviteten i en produktion.

Torrluft kan också väsentligt korta ner torktider inom olika branscher. För hygroskopa material är en miljö med en reglerad luftfuktighet att föredra, det ökar  hygien och tillförlitlighet för ingredienser.

Det finns avfuktare som utvecklats för allt i från ishallar, museum, kraftverk och krypgrundsinstallationer upp till kundanpassade avfuktaraggregat för industriellt bruk. Det finns även olika unika adsorptionsrotorer för olika applikationer.

Vill du ha mer information eller få hjälp för att lösa ett specifikt fuktproblem? Under kontakt hittar du mer information.