Exempel på installation i krypgrundsutrymme

Ofta läggs först en plastfolie över marken för att minska avdunstningen. Folien hålls på plats med stenar eller dylikt. Grus bör undvikas eftersom det suger upp och håller kvar fukt.

För att förhindra den fuktiga uteluften från att komma in i grunden blockeras alla ventiler. Ju mer uteluft som kan komma in i grunden, desto större blir problemen med fukt. Avfuktaren monteras stående eller liggande.

För att sprida den torra luften i hela grunden ansluts ett rörsystem som luften blåses ut genom (gula pilar). Utsläppen bör vara i grundens yttre ändar eftersom luften då passerar genom hela grunden på väg tillbaka till avfuktaren (gröna pilar). Fukten som avfuktaren samlar upp avlägsnas genom en luftström som blåses ut utanför huset (blå pil). Denna fuktiga luft bör blåsa ut på ett sådant sätt att det inte finns risk för att den kommer tillbaka in i huset (t.ex. inte direkt under sovrumsfönstret som ofta står öppet).

För att minimera energiförbrukningen bör en hygrostat (fuktmätare) installeras för att styra avfuktaren. Hygrostaten startar avfuktaren när fuktigheten blir för hög och stänger av den när fuktigheten blivit tillräckligt låg. Till hygrostaten går det att koppla en kontrolldosa med lampa som varnar för hög fuktighet i grunden. Dosan installeras väl synlig inne i huset.