Vindsutrymmen

Mögel i vindsutrymmen blir alllt vanligare i Sverige och orsakerna kan vara många.

Det kan dels bero på att våra hus idag har mer värmeisolering mellan boningsdelen och vindsutrymmet än förr. Detta hindrar värme från att stiga upp till vinden som då blir kallare och relativt sett fuktigare. Det kan också bero på ett förändrat klimat i byggnaden vid byte av uppvärmningssystem.