Relativ fukt

Den relativa fuktigheten är ett mått på hur mycket vatten luften innehåller. 50% relativ luftfuktighet innebär att luften är fuktmättad till hälften. Den relativa fuktigheten påverkas av temperaturen. Med en lufttemperatur ute på +20°C och en luftfuktighet på 60%RF stiger luftfuktigheten till 100%RF om luften kyls till 12°C.

 

Daggpunkt

Den relativa fuktigheten i luften ökar när temperaturen sjunker. När den relativa fuktigheten uppgår till 100% börjar det kondensera fukt, det bildas dagg. Daggpunkten anger vid vilken temperatur luftfuktigheten stigit till 100%. Är temperaturen ute 20°C och den relativa fuktigheten är 40% blir daggpunkten 6°C. Vid en temperatur på 20°C och en luftfuktighet på 60% blir daggpunkten 12°C. Daggpunkten i uteluften är lägst under vintern och stiger sedan när det blir varmare.

 

Vanliga fuktproblem

Fukt finns överallt. Är luften för fuktig kan den minska effektiviteten i en produktion och orsaka skador på produkten. Fukt kan även göra skador på hus och andra typer av material som visas nedan.

Rätt luftfuktighet är viktigt för kvaliteten inom tillverkning av olika produkter, hela vägen från produktionen till färdig produkt i butiken. Kontrolleras luftfuktigheten säkerställs hygien- och kvalitetsnivån så att högkvalitativa produkter kan levereras. En sorptionsavfuktare kan även bidra till en ökning av produktionskapaciteten under årets alla månader.

Kondens

Förhindra kondens på kalla ytor, t.ex. vattenledningar, genom att minska den relativa fuktigheten i luften.

 

Mögel

Mögel- och svampangrepp kan förebyggas och stoppas om omgivande luft hålls under 70%RF.

 

Korrosion

Järn och stål rostar inte om luften som är i kontakt med ytan har en relativ fuktighet under 50%.

 

Bakterier

Bakterier förökar sig inte om man håller luftfuktighet i lokalen under ca 50%RF.

 

Isbildning

En yta kommer inte att få isbildning på sig om luften som kommer i kontakt med den har en daggpunkt lägre än ytemperaturen.

 

Produkttorkning

Vid torkning av produkter är en låg relativ fuktighet avgörande för en snabb process. Om produkterna är känsliga för höga temperaturer är avfuktning det enda sättet att påskynda processen.

 

Hygroskopiska material

Kvaliteten på läkemedel, torkade matvaror, karameller och andra hygroskopiska material kan endast upprättas och bibehållas om den omgivande luftens relativa luftfuktigheten hålls under en viss nivå.

 

Länkar till sidor när du kan räkna ut fuktbelastning och göra en beräkning av luftblandningen:

Moisture load calculation / Air mixture calculation