Exempel på installation i vindsutrymme

Ritningen visar hur en installation av en luftavfuktare i ett vindsutrymme kan se ut.

En avfuktare är installerad mot väggen och spirokanaler sprider torrluften jämnt i vindsutrymmet. En hygrostat kopplad till avfuktaren är inställd på önskad relativt fuktighet. Avfuktaren är även utrustad med en sladdlös logger med varningslampa. Loggern sitter väl synlig inne i huset och larmar om den relativa fuktigheten på vinden blir för hög, samt slår av och på avfuktaren efter behov, vilket spar energi.