Varför uppstår fuktskador?

Mögel och svamp behöver fukt. När luftfuktigheten ligger över ca 75% kan tillväxt ske. Utomhus går luftfuktigheten ofta över 70% och i en krypgrund är fuktigheten ofta högre än så stora delar av året. Det innebär att mögel kan växa och bli ett stort problem med tiden.

Vissa hus med krypgrund får akuta mögelproblem redan efter ett par år medan andra endast får en mindre påväxt efter många år. Det enda som går att vara säker på är att alla hus med uteluftventilerad krypgrund löper risk att få mögelproblem även om krypgrunden utförts efter konstens alla regler.

Sommartid, när luften är varm och fuktig, är krypgrunden fortfarande sval. När uteluften kommer in i den svala grunden kyls den ned vilket innebär att den relativa fuktigheten ökar. Ett genomsnittligt år kommer den relativa luftfuktigheten inne i krypgrunden då att ligga över ca 70% ett antal månader varje år (se diagram) och under sommaren kan det till och med bildas kondens i grunden. Problemen finns i hela Sverige men är normalt något svårare i norra Sverige där temperaturskillnaderna mellan sommar och vinter är större.

Diagrammet visar hur luftfuktigheten i en typisk krypgrund varierar under ett år. Den svarta linjen markerar 70% relativ luftfuktighet som är det högsta man bör ha i sin krypgrund. Luftfuktighetskurvan är blå de månader luftfuktigheten är under 70% och röd de månader den är över 70%. Mätningarna är utförda av AK-Konsult Indoor Air AB, på en villa i Bromma strax utanför Stockholm.