Vanliga frågor

Varför är det problem med dagens vindsutrymmen när det tidigare byggdes hus utan att det uppstod mögelproblem?

Svaren kan vara flera, ett av dem är att det beror på olika sätt att bygga hus, samt att uppvärmningsmetoderna har förändrats. Förr fanns det ofta en skortstensstock som värmde huset samtidigt som ventilationen i huset förbättrades. Sammantaget gav detta en lägre fuktbelastning på vinden. Med andra ord kan byte av uppvärmningssystem i vissa fall innebära att risken för fuktproblem på vinden ökar. Ju lägre temperatur på vinden desto högre relativ fuktighet (RF).

Hur stor avfuktare behöver jag?

Det är omöjligt att svara på utan att göra en besiktning av vindsutrymmet. Varje hus är unikt och det rekommenderas att låta fackman göra en utredning innan man vidtar åtgärder. Ditt hus är för värdefullt för att du ska chansa.

Hur mycket kommer det att kosta?

Som i förra frågan är det så att det beror på hur utrymmet som skall avfuktas ser ut och hur långt ett eventuellt mögel- eller fuktangrepp har gått. Något som är säkert är att det i de allra flesta fall är ekonomiskt riktigt att åtgärda problemen istället för att låta dem bli värre.

Är jag garanterat skyddad mot fuktskador om jag installerar en avfuktare?

Nej, eftersom fuktskador kan uppstå på många olika sätt är en avfuktare ingen garanti. Däremot är du skyddad mot fuktskador som orsakas av den fukt som uteluften för med sig in i vindsutrymmet förutsatt att avfuktaren är rätt dimensionerad. Se till att du får kvalificerad fackmannahjälp.

Har du en fråga som inte besvaras här? Under kontakt kan du ställa fler frågor så hör en fuktexpert av sig till dig så snart som möjligt.