Vanliga frågor

Varför är det problem med dagens krypgrunder när det tidigare byggdes hus med torpargrunder utan att det uppstod mögelproblem?

Svaret är att det är två skilda sätt att bygga en husgrund. I torpargrunden leddes värme ned i grunden genom eldstadens fundament hela vintern igenom. Det innebar att kryputrymmet var något så när varmt när sommaren kom och därför uppstod aldrig det fuktiga klimat som uppstår i dagens krypgrunder.

Hur stor avfuktare behöver jag?

Det är omöjligt att svara på utan att göra en besiktning av grunden. Varje grund är unik och det rekommenderas att låta en fackman göra en utredning innan åtgärder vidtas. Ditt hus är för värdefullt för att du ska chansa.

Hur mycket kommer det att kosta?

Som i förra frågan är det så att det beror på hur grunden ser ut och hur långt mögelangreppet har gått. Något som är säkert är att det i de allra flesta fall är ekonomiskt riktigt att åtgärda problemen istället för att låta dem bli värre.

Är jag garanterat skyddad mot fuktskador om jag installerar en avfuktare?

Nej, eftersom fuktskador kan uppstå på många olika sätt är en avfuktare ingen garanti. Däremot är du skyddad mot fuktskador som orsakas av den fukt som uteluften för med sig in i grunden, förutsatt att avfuktaren är rätt dimensionerad. Se till att du får kvalificerad fackmannahjälp.

Har du en fråga som inte besvaras här? Under kontakt kan du ställa fler frågor så hör en fuktexpert av sig till dig så snart som möjligt.